KONTAKT:

Mgr. Lenka Heřmánková

Advokátská kancelária
Košická 56
821 08 Bratislava

Tel: +421 2 32 161 050

Obdržali ste od našej advokátskej kancelárie písomnú upomienku?

Zavolajte nám na telefónne číslo 2 32 161 050 alebo vyplňte Kontaktný formulár tu. Pri zavolaní na toto telefónne číslo budete spojení priamo s našim zodpovedným pracovníkom, ktorý má tieto záležitosti na starosti.

Pre ľahšiu a rýchlejšiu telefonickú komunikáciu si pripravte prosím názov spoločnosti, u ktorej dlh máte, rodné číslo, u podnikateľov IČO, variabilný symbol, ktorý nájdete na upomienke a kontaktné telefónne číslo.

Pri vypĺňaní Kontaktného formulára vyplňte prosím minimálne povinné údaje (červeno orámované pole) a sformulujte Vaš dotaz. V najkratšej možnej dobe sa Vám ozve náš zodpovedný pracovník.

Môžete nám tiež poslať dotaz na email hermankova@aklh.sk , nezabudnite opäť uviesť Vaše identifikačné a kontaktné údaje. A tiež spoločnosť, u ktorej máte dlh.

Čím skôr začnete Váš dlh riešiť, tým viac predídete zbytočným komplikáciám a zvýšite Vaše šance na nájdenie rýchleho riešenia.


Nie ste schopní uhradiť Váš záväzok v určenom čase?

Urýchlene nás kontaktujte na telefónnom čísle +2 32 161 050 uvedenom tiež v zaslanej korešpondencii. Prípadne vyplňte Kontaktný formulár tu. Popíšte stručne Vašu predstavu, ako celú vec riešiť. V najkratšej možnej dobe sa Vám ozve náš zodpovedný pracovník a naplánuje s Vami, koľko a kedy budete splácať.